תערוכות ספריית וינר

תערוכות 2022

תערוכות שהוצגו בספריית וינר לחקר התקופה הנאצית והשואה במהלך שנת 2022