תערוכות ספריית וינר

יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2024- טרנספורט 222

ביוני 1944, התקיימה עסקת חילופי אסירים בין הגרמנים לבריטים. קבוצה של 222 אסירים יהודים מברגן-בלזן הוחלפה תמורת הטמפלרים הגרמנים אשר חיו בפלשתינה מסוף המאה ה-19. אלה היו בעיקר נשים וילדים, מפני שמרבית הגברים גורשו לאוסטרליה על ידי הבריטים. מחנה הריכוז ברגן-בלזן, שימש גם כמחנה מעבר (Austauschlager) בו הוחזקו אסירים יהודים ששימשו מעין קלף מיקוח לנאצים עבור סחורות או חילופי שבויים.  לאחר משא ומתן ארוך, הושלמה רשימה של 222 "יהודי חליפין" (Austauschjuden) שכללה ברובה נשים וילדים, ומעט גברים מעל גיל 45.